Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op deze website en de teksten en beelden die erop terug te vinden zijn. Door de website fidpa.be of vanderveken.be te gebruiken, stemt u in met onderstaande informatie.

Alle inhoud op de website van Fiduciaire Van der Veken en Partners wordt ter beschikking gesteld door Fiduciaire Van der Veken en Partners BV, met zetel te Markgravelei 28, 2018 Antwerpen, hierna genoemd “FIDPA”. 

Door het gebruik van de FIDPA-website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende richtlijnen, bepalingen en (wettelijke) beperkingen.

FIDPA en haar bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers wijzen expliciet elke aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met, de toegang tot of het gebruik van deze website.

FIDPA werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. FIDPA waarborgt daarom op geen enkele wijze dat deze website permanent beschikbaar zal zijn in huidige of toekomstige vorm.

FIDPA kan deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst ogenblik veranderen of beëindigen. FIDPA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

FIDPA gerandeert op geen enkele wijze de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via deze website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is.

FIDPA gerandeert de veiligheid van deze website niet en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade door het gebruik ervan. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om antivirussoftware te gebruiken en ervoor te zorgen dat de eigen software of enig ander eigen materiaal compatibel is met om het even welke gedownloade software of ander gedownload materiaal van de FIDPA-website.

FIDPA is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar wordt verwezen. Dergelijke verwijzingen of hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Ze vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de personen die de andere websites ter beschikking stellen.

FIDPA verschaft informatie op deze website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

De volledige inhoud van deze website, waaronder ook het design, lay-out, schikking, selectie, contactgegevens, teksten, foto’s, video’s, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo’s en merknamen zijn het volledige eigendom van FIDPA, of werden op de FIDPA-website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar. 

Het is toegelaten om delen van de FIDPA-website elektronisch of in hardcopy te kopiëren in het kader van een overeenkomst met FIDPA en op voorwaarde dat geen auteursrecht of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.

Markgravelei 28
2018 Antwerpen